Etiket Arşivi: Dinler

Paganizm ve Pagan Kültürü

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adı olarak isimlendiriliyor. Paganizm, batı dillerinde Latince “kırsal” anlamına gelen paganus kelimesinden türemiştir. Evrim süresince insan’ın en büyük zaaflarından biri korkuları olmuştur. Tarih öncesi insan’ın bulunduğu coğrafyalara ve göç… (Daha Fazla)

Ana Sayfa, Deneme/Araştırma

, , , , , , , ,