Hayata Dair Politika

Hayatın her alanına politik olmayı, güncel durumlara politik yaklaşımları ele alan yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

Kazan! Harca! Tüket! Yok et!

Yaşama dair bir sorgulama, İnsanoğlu olarak yaşamsal pratiklerimizi her zaman sistemli hale getirme çabasındayız. Fakat yaşamsal pratiklerimiz günümüz dünyasında insanoğlunu kendine yabancılaştıran vazgeçilmez ve alternatifsiz bir durum içerisindedir. Yeni dünya düzeni olan küreselleşme ve vahşi kapitalizm bu pratiklerimizi belirler. Birey… (Daha Fazla)

Ana Sayfa, Hayata Dair Politika

, , , , ,

Eşcinsel bireyin devlet ve kapitalizm içerisindeki yeri..

Eşcinsel birey günümüz erkek egemen toplum ve onun yansıması olan heteroseksist zihniyet içerisinde yalnız ve savunmasızdır. Gizlidir ve gizli olmak zorunda olandır. Çünkü resmi ideoloji yani devlet onu yok sayar, küçümser, gizli olmak koşulu ile toplum içerisinde yaşamasına kendi belirlediği… (Daha Fazla)

Ana Sayfa, Hayata Dair Politika

, , , , , ,